Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om endringar i valgloven (ansvar for valkort mv.)

Dette dokument

  • Innst. 287 L (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 83 L (2014–2015)
  • Dato: 26.05.2015
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 15

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 26. mai 2015

Martin Kolberg

Michael Tetzschner

leder

ordfører