Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om en framtidsrettet filmpolitikk

Dette dokument

  • Innst. 83 S (2015–2016)
  • Kildedok: Meld. St. 30 (2014–2015)
  • Dato: 26.11.2015
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 24

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 26. november 2015

Svein Harberg

Arild Grande

leder

ordfører