Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 4. desember 2015

Arve Kambe

leder og ordfører