Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 29. mars 2016

Hadia Tajik

Anders Werp

leder

ordfører