Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Heikki Eidsvoll Holmås om vern av Øystesevassdraget

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 14. april 2016

Ola Elvestuen

Rasmus Hansson

leder

ordfører