Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet

Dette dokument

  • Innst. 49 S (2016–2017)
  • Kildedok: Meld. St. 33 (2015–2016)
  • Dato: 08.11.2016
  • Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 31
Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 8. november 2016

Arve Kambe

Stefan Heggelund

leder

ordfører