Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide om reform av utviklingspolitikken

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 29. mars 2017

Anniken Huitfeldt

Sylvi Graham

leder

ordfører