Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide om reform av utviklingspolitikken

Dette dokument

  • Representantforslag 25 S (2016–2017)
  • Dato: 06.12.2016
  • Sidetall: 9
Til Stortinget
6. desember 2016

Knut Arild Hareide

Kjell Ingolf Ropstad

Olaug V. Bollestad

Rigmor Andersen Eide