Representantforslag om reform av utviklingspolitikken

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide, Olaug Vervik Bollestad, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 29.03.2017 Innst. 243 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2017

   Behandlet i Stortinget: 18.04.2017