Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 8. juni 2017

Geir Pollestad

Knut Storberget

leder

ordfører