Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Pål Farstad og Sveinung Rotevatn om en gjennomgang av statens organisering og utbredelse med formål å redusere offentlig aktivitet i velfungerende kommersielle markeder

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 13. juni 2017

Helge André Njåstad

Mazyar Keshvari

leder

ordfører