Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Petter Eide og Karin Andersen om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet – BERIKTIGET

Til Stortinget
Oslo, i utanriks- og forsvarskomiteen, den 19. desember 2017

Anniken Huitfeldt

Liv Signe Navarsete

leiar

ordførar