Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.)

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 15. mai 2018

Geir Pollestad

Ruth Grung

leder

ordfører