Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Oppgaver til nye regioner

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 12. desember 2018

Karin Andersen

Torhild Bransdal

leder

ordfører