Innstilling fra næringskomiteen om Handelsnæringen – når kunden alltid har nett

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 10. april 2019

Geir Pollestad

Terje Aasland

leder

ordfører