Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 9 S (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 28.11.2019 Innst. 9 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet bevilgninger på kapitler og poster fordelt til energi-og miljøkomiteen i statsbudsjettet 2020 (Prop. 1 S (2019-2020). Stortingets flertall, bestående av representantene fra Høyre, FrP, V og KrF, har under rammeområde 12 Olje- og energidepartementet bevilget kr. - 81 350 422 000 og under rammeområde 13 bevilget kr. 6 090 464 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2019

   Debattert i Stortinget 04.12.2019
   Votert i Stortinget 04.12.2019