Innhold

12. Avgift på elektrisk kraft til utvinning av kryptovaluta i datasenter

Avgift på elektrisk kraft behandles i Innst. 360 S (2019–2020), kapittel 5.