Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 8. desember 2020

Geir Pollestad

leder og ordfører