Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet

Prop. 39 S (2020-2021), unntatt kap. 1137, Innst. 157 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2020 Innst. 157 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet, jf. Prop. 39 S (2020-2021) og Innst. 157 S (2020-2021). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2020

   Debattert i Stortinget 17.12.2020
   Votert i Stortinget 17.12.2020