Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om å sikre hjelpestønad for barn under langvarige sykehusopphold

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 2. februar 2021

Erlend Wiborg

Kristian Tonning Riise

leder

ordfører