Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Styring av statlige universiteter og høyskoler og representantforslag om å endre gradsforskriften slik at flere studiesteder kan tilby utdanninger arbeidslivet har behov for

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 11. mai 2021

Roy Steffensen

leder og ordfører