Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om å forby bemanningsbransjen, fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og skjerpe arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvaret

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 14 . desember 2021

Kirsti Bergstø

Per Olaf Lundteigen

leder

ordfører