Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet (midlertidig stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter)

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 21. desember 2021

Terje Aasland

leder og ordfører