Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag om økt kompleksitet i testingen av autonome kjøretøy

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 15. november 2022

Erling Sande

Frank Edvard Sve

leder

ordfører