Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om bedre forebygging og bekjempelse av partnerdrap

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 22. november 2022

Per-Willy Amundsen

Tor André Johnsen

leder

ordfører