Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag og KS i forbindelse med hovedoppgjøret i 2022

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 22. november 2022

Kirsti Bergstø

Anna Molberg

leder

ordfører