Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Solveig Horne og Terje Halleland om opphevelse av § 117 (om opphevelse av odels- og åsetesretten)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 20. desember 2022

Peter Frølich

Even Eriksen

leder

ordfører