Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2020

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 20. desember 2022

Peter Frølich

Svein Harberg

leder

ordfører