Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag om å forby barnehijab i grunnskolen og barnehagen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 17. januar 2023

Hege Bae Nyholt

leder og ordfører