Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om mer frihet til å jobbe der du vil

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 14. februar 2023

Kirsti Bergstø

Trine Lise Sundnes

leder

ordfører