Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om å unnta lommeaskebeger fra oppstillingsforbudet i tobakksskadeloven

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 21. februar 2023

Tone Wilhelmsen Trøen

Erlend Svardal Bøe

leder

ordfører