Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i vassdragsreguleringsloven, energiloven og vannressursloven (kostnadsdekning for tilsyn og kontroll)

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 9. mars 2023

Marianne Sivertsen Næss

Bård Ludvig Thorheim

leder

ordfører