Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2022

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 14. mars 2023

Ine Eriksen Søreide

Ingjerd Schou

leder

ordfører