Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om økt åpenhet, mer brukerinvolvering og strenge krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår i de offentlig finansierte velferdstjenestene

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 6. februar 2024

Freddy André Øvstegård

Tor Inge Eidesen

leder

ordfører