Lagtinget - Møte torsdag den 17. mars 2005 kl. 20.35

Dato: 17.03.2005

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.40.