Odelstinget - Møte torsdag den 9. juni 2005 kl. 14.13

Dato: 09.06.2005

Dagsorden

Møtet hevet kl. 21.10.