Stortinget - Møte onsdag den 16. desember 1998 kl. 10

Dato: 16.12.1998
President: Kirsti Kolle Grøndahl