Stortinget - Møte tirsdag den 5. desember 2000 kl. 10

Dato: 05.12.2000
President: Kirsti Kolle Grøndahl

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.