Stortinget - Møte onsdag den 2. april 2003 kl. 10

Dato: 02.04.2003

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser til den korrigerte oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Olav Gunnar Ballo til utenriksministeren, utsettes til neste spørretime, da utenriksministeren er bortreist.

Spørsmål 10, fra representanten Steinar Bastesen til fiskeriministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 19, dvs. til slutt i spørretimen.

Spørsmål 15, fra representanten Tor-Arne Strøm til samferdselsministeren, vil bli tatt opp av representanten Bjørgulv Froyn.

Spørsmål 18, fra representanten Øyvind Korsberg til miljøvernministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 10