Stortinget - Møte tirsdag den 12. juni 2007 kl. 15.22

Dato: 12.06.2007
President: Thorbjørn Jagland og Eirin Faldet

Dagsorden

Møtet hevet kl. 00.15.