Stortinget - Møte mandag den 4. april 2011 kl. 12

Dato: 04.04.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 21.50.