Stortinget - Møte tirsdag den 17. februar 2015 kl. 10

Dato: 17.02.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.58.