Stortinget - Møte fredag den 19. juni 2015 kl. 9

Dato: 19.06.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.51.