Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2015, om avgiftsvedtak og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2015

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 12. juni 2015

Hans Olav Syversen

leder og ordfører