Stortinget - Møte mandag den 16. november 2015 kl. 12

Dato: 16.11.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.33.