Stortinget - Møte tirsdag den 15. desember 2015 kl. 10

Dato: 15.12.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.50.