Stortinget - Møte mandag den 3. april 2017

Dato: 03.04.2017
President: Marit Nybakk
Dokumenter: (Lovvedtak 68 (2016–2017), jf. Innst. 205 L (2016–2017) og Prop. 41 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 9 [15:13:07]

Stortingets vedtak til lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs (Lovvedtak 68 (2016–2017), jf. Innst. 205 L (2016–2017) og Prop. 41 L (2016–2017))