Stortinget - Møte tirsdag den 6. juni 2017

Dato: 06.06.2017
President: Marit Nybakk

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 20 [15:06:40]

Referat

  • 1. (393) Riksrevisjonens melding om verksemda i 2016 (Dokument 2 (2016–2017))

  • 2. (394) Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel (Dokument 3:12 (2016–2017))

    Enst.: Nr. 1 og 2 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.