Stortinget - Møte tirsdag den 6. juni 2017

Dato: 06.06.2017
President: Marit Nybakk
Dokumenter: (Lovvedtak 95 (2016–2017), jf. Innst. 329 L (2016–2017) og Prop. 77 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 17 [14:40:33]

Stortingets vedtak til lov om klimamål (klimaloven) (Lovvedtak 95 (2016–2017), jf. Innst. 329 L (2016–2017) og Prop. 77 L (2016–2017))