Stortinget - Møte mandag den 12. juni 2017

Dato: 12.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 107 (2016–2017), jf. Innst. 376 L (2016–2017) og Prop. 91 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 21 [18:12:50]

Stortingets vedtak til lov om overføring av ansvar for kollektivtransport (Lovvedtak 107 (2016–2017), jf. Innst. 376 L (2016–2017) og Prop. 91 L (2016–2017))